Beurstips Algemene Voorwaarden

Beste ,

J.M.C. n.v., de uitgever (Kort: BeursTips.com), streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Waar mogelijk controleert BeursTips.com de betrouwbaarheid van informatie die zij zelf uit externe bronnen ontvangt. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan BeursTips.com niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt BeursTips.com het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die BeursTips.com naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door BeursTips.com beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door BeursTips.com vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. BeursTips.com behoudt zich dan ook het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of te wijzigen.

Beleggen brengt risico met zich mee. De afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De op deze website vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van BeursTips.com met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van BeursTips.com zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. BeursTips.com geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschappen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen,  te verspreiden, al dan niet tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van BeursTips.com.

Bij het bezoeken van onze website kan een unieke cookie op uw browser geplaatst worden, maar deze zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over u bevatten. E-mailadressen, en andere persoonlijke informatie van onze abonnees worden absoluut niet gebruikt voor oneigenlijke doeleinden. Ook worden deze adressen niet doorverkocht/in licentie gegeven aan derde partijen.

Meer info over Hoe het auteursrecht te respecteren van BeursTips? Klik dan hier...

Rendementen

Risky Business

+14,4% over 2021

Schatten op Zolder

+3,9% over 2021

Favorieten 2021

+8,9% over 2021 

Bel20

+5,7% over 2021

gratis proef
X