Respecteer het auteursrecht

Beste ,

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij BeursTips - J.M.C. n.v. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé‚-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de uitgever.

Indien we gebruikers betrappen op het kopiëren van artikels op onze website(s) of op de gedrukte versies van onze uitgaven verliest de gebruiker onmiddellijk alle rechten op zijn abonnement, heeft hij geen enkel recht op terugbetaling van zijn abonnementsgelden en verliest hij de toegang tot alle websites van de uitgever.

Ga er niet automatisch van uit dat u op het internet anoniem bent zelfs niet op buitenlandse websites. Wij sporen actief kopieergedrag op en zullen niet aarzelen gerechtelijke actie te ondernemen tegen het niet respecteren van het auteursrecht.

Algemene Voorwaarden

Lees ook onze Algemene voorwaarden. Klik hier voor meer info.

 

Rendementen

Risky Business

+14,4% over 2021

Schatten op Zolder

+3,9% over 2021

Favorieten 2021

+8,9% over 2021 

Bel20

+5,7% over 2021

gratis proef
X