Waarschijnlijk het blad met de minste tips, zeker het blad met de beste tips!
09 July 2021

Landing ingezet: Minstens 11,40 euro/aandeel...


Xeikon-aandeelhouders, spits de oren! Op donderdag 8 juli werd met veel kans het laatste pleidooi gehouden in de actie die Recalcico Beheer (onder leiding van aandeelhoudersactivist Frans Faas) voerde om een hogere prijs voor de aandelen Xeikon te bekomen. Daar ging de tegenpartij akkoord met de waardering opgesteld door een onafhankelijke waardeerder die aangesteld werd door het Gerechtshof in Amsterdam.

Die onafhankelijke persoon waardeerde Xeikon ten tijde van de overname (eind januari 2014) op 9,73 euro/aandeel. De tegenpartij stelt impliciet dat het bod op 5,85 euro/aandeel NIET correct was en dat 9,73 euro/aandeel de juiste prijs moest zijn. Petercam zat indertijd mee aan de knoppen te draaien, want zij stelden dat 5,85 euro/aandeel wel een correcte prijs was. Sioen-toestanden dus...

Xeikon-aandeelhouders horen nu in de verte de kassa rinkelen. Bij die 9,73 euro/aandeel moet nog de wettelijke rente geteld worden en dan komt de overnameprijs uit op 11,40 euro/aandeel (voorzichtig gerekend). Het kan nog dat het Gerechtshof die prijs verhoogt (Recicalco haalde voldoende argumenten aan), doch die 9,73 euro/aandeel plus rente is een absoluut minimum.

Binnen een 10-tal weken valt hierover een definitieve uitspraak. Kort nadien moet het overnamebedrag op de rekening van de Xeikon-beleggers prijken!


Persbericht Recalcico

‘Bencis naaide aandeelhouders Xeikon een oortje aan met behulp van Petercam’

XBC (Flint) staakt verzet tegen faire overnameprijs Xeikon

MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS BELOOND MET PRIJSVERDUBBELING NA OVERNAME-SOAP

Na een jarenlang strijd, onder leiding van Recalcico Beheer B.V. krijgen de opponerende minderheidsaandeelhouders in Xeikon eindelijk genoegdoening voor hun actie tegen de veel te lage overnameprijs (€ 5,85), die hen door de private equity partij Bencis indertijd werd geboden.

Dat bleek gisteren tijdens de openbare behandeling voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (OK). Partijen mochten voor de laatste keer hun zegje doen over het rapport van de door de OK ingeschakelde onafhankelijke waarderingsdeskundige, waaruit viel op te maken dat, inclusief wanbeleidschade en wettelijke rente, de uiteindelijke vergoeding op minimaal € 11,40 zal uitkomen.

Die verrassende wending werd mogelijk doordat de feitelijk nieuwe eigenaar van Xeikon (Flint) zich, bij monde van hun advocaten van Allen & Overy, ineens niet langer verzette tegen de conclusie uit het waarderingsrapport, die de basis vormt voor deze prijsverdubbeling. Die veranderde proceshouding is opmerkelijk, want de overnemende partij heeft zich in de uitkoopprocedure juist van alle (on)mogelijke middelen bediend om vast te houden aan de oorspronkelijke ridicule biedprijs. Zo waren onder meer strategische plannen, waaruit de werkelijke waarde van de onderneming kon worden afgeleid, opeens niet meer vindbaar en bleken vergaderingen van de Raad van Commissarissen toch niet gehouden te zijn op eerder gecommuniceerde datums, dan wel niet genotuleerd. Ook werd gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘fairness opinion’ van Petercam, die de overnameprijs onderbouwde door aan alle kansrijke innovaties waar de onderneming veel geld in investeerde geen waarde toe te kennen. In een eerdere fase had de Ondernemingskamer zich overigens al kritisch uitgelaten over de bruikbaarheid van een dergelijke door de overnemende partij gekochte opinie.

De uiteindelijke uitspraak van de Ondernemingskamer wordt over uiterlijk 10 weken verwacht.

‘Zelfs al zou de Ondernemingskamer alle door Recalcico aangevoerde argumenten voor een nog hogere waardering niet honoreren, dan is de prijsverdubbeling al een adequate beloning voor de actiebereidheid van de minderheidsaandeelhouders Xeikon’, aldus Frans Faas namens Recalcico. Uit het proces vallen volgens hem twee lessen te trekken. ‘Verzet kan dus wel degelijk lonen en als een private equity partij zich aan het overnamefront meldt, is het oppassen geblazen. Dat laatste zie je bijvoorbeeld nu weer bij de recente bieding van Gilde op DPA’, zo besluit hij.   

Recalcico Beheer B.V.
Postbus 70
NL-5427 ZH  Boekel
Tel: 0492 763600
e-mail: info@recalcico.nl
web: www.recalcico.nl
twitter: @recalcico

Copyright © Recalcico 2013


Aanmelden
Laat uw portefeuille extra renderen. Krijg toegang tot de beste beursinformatie en -adviezen! Abonneer nu met onmiddellijke activatie. Abonneer nu of neem een GRATIS proefnummer
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×